பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Friday, January 25, 2013

குடியரசு நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.


பாரத நாட்டின் குடியரசு நாள் 26 ஜனவரி. மக்கள் சக்தி வெற்றி பெறவும், ஊழல் அழிந்து நேர்மை மேலோங்கவும் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் இறைஞ்சுவோம். அனைவருக்கும் குடியரசு நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.

No comments:

Post a Comment

You can give your comments here