பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Monday, January 21, 2013

அறிஞர் எம்.எஸ்.உதயமூர்த்தி அவர்கள் காலமானார்


harimanigandan v 
14:40 (12 minutes ago)
to mintamil
    Dr.M.S.Udayamurthy pass away today @ 11.30 AM chennai...

 அறிஞர் எம்.எஸ்.உதயமூர்த்தி அவர்கள் காலமானார் என்கிற செய்தி எனக்கு மின்னஞ்சல்மூலம் கிடைத்தது. அந்தப் பெருமகனாரின் ஆன்மா சாந்தியடைய அனைவரும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டுமாய்க் கேட்டுக் கொள்கிறேன். இளைஞர்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டியாய் வாழ்ந்த அந்தப் பேரறிஞர் தன்னுடைய நூல்கள் வாயிலாகத் தொடர்ந்து வழிகாட்டிக் கொண்டிருப்பார்.


No comments:

Post a Comment

You can give your comments here