பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Sunday, September 30, 2012

Valedictory Function


MARABU FOUNDATION  
THILLAISTHANAM 
(An Organization To Promote Peace and Harmony Through Traditional Arts Literature and Education)

WORKSHOP ON  MANODHARMA SANGEETHAM - II 

(29.09.2012 to 02.10.2012)

We cordially invite you to the Valedictory Function of the Four day  
Workshop on "Manodharma Sangeetham- II "( 29.09.2012 -- 02.10.2012 ).  
Venue : Marabu House, Thillaisthanam    
                          
Date : 02nd
 October 2012 
Time : 4.00 P.M 
                                                                         Trustees 
                                                                Marabu Foundation 

No comments:

Post a Comment

You can give your comments here