பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Sunday, December 16, 2012

beautiful Lie and a painful Truth

Death asked Life :Why does everyone love you and hate me.

Life replied :Because I am a beautiful Lie and you are a painful Truth

1 comment:

  1. யாரும் மரணத்தை விரும்புவதில்லை
    மரணம் விரும்புவதையும் யாரும் விரும்புவதில்லை

    ReplyDelete

You can give your comments here