பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Friday, October 26, 2012

அன்னாள் ஜனாதிபதியுடன் பின்னாள் ஜனாதிபதி

அன்னாள் ஜனாதிபதியுடன் பின்னாளில் ஜனாதிபதியாக வரப்போகிறவரும்.

சற்று விசித்திரமாக இருக்கிறதல்லவா? இருக்காதா பின்னே! அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக இருந்த ஜான் கென்னடியை அவர் காலத்தில் மாணவனாக இருந்தவரும், பின்னாளில் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக வந்தவருமான கிளின்டன் சந்தித்துக் கை குலுக்கிய அரிய புகைப்படம் இதோ. இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளைக் காட்டும் வேறு புகைப்படங்கள் இருந்தால் வெளியிடலாமே!


No comments:

Post a Comment

You can give your comments here