பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Saturday, May 11, 2013

Sri Syama Sastri's Janma Nakshetra.


A Music homage was organised at Sri Bangaru Kamakshi Amman 
Temple, Thanjavur in connection with Sri Syama Sastri's Janma 
Nakshetra. The day was marked by the rendering of his compositions by young musicians of Thanjavur. 

 The programme was organised by Thillaisthanam Marabu 
Foundation. Syama sastri, one of the Carnatic Musical Trinity and a 
great Vaggayakara was born on Krithika Nakshatra of Chaithra Month. 

He belongs to the family which has the pooja rights of Bangaru 
Kamakshi Amman, traditionally. Being a Devi Upasaka, his compositions are of high order. The compositions are brimming with Bakthi, Raga bhava and Sahitya bhava. Most of the compositions were the outpour of his emotion in front of Sri Kamakshi of this Temple.Hence this function, said Dr.Rama.Kausalya Managing Trustee of Marabu Foundation. 
Welcome speech by Dr.Rama Kousalya of Marabu Foundation 

Selvi Swarna Sri singing a song

Mrs.Mridula Narayanan singing

Dr.Rama Kousalya, Mrs.Mythili Kannan and Mr.V.Gopalan with Musicians

Organiser Dr.Rama Kousalya & Guru Smt.Mythili Kannan with students

 Mrudula Narayanan, Swarna Shree, Anupama, M.S. Sruthi and V. 
Sruthi, all disciples of Mythili Kannan gave a performance on the 
compositions of Syama Sastri . Shri V. Gopalan of Aiyarappar 
Natyaanjali was the Chief guest.

1 comment:

  1. ஸ்ரீஸ்யாமா சாஸ்த்ரிகளின் ஜன்ம நக்ஷத்திரத்தை ஒட்டி நிகழ்ந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியினைப் படங்களுடன் தந்தமைக்கு நன்றிகள்... ஐயா!..

    ReplyDelete

You can give your comments here