பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Sunday, April 15, 2012

ஒரு எலியின் கதைஒரு எலியின் கதை

மும்பையிலிருந்து இராமானுஜம் கிஷோர் என்பவர் என்னுடைய நண்பர் சி.ஆர்.சங்கரன் என்பவருக்கு அனுப்பியுள்ள கதை இது. அமெரிக்காவில் ஒரு கடையில் அவர் வாங்கிய எலியைப் பற்றிய கதை. அந்த எலியை இழந்த பின் அவருடைய தேவையைக் கடைக்காரரிடம் சொல்கிறார். கிடைத்ததா அவர் கேட்டது? அந்த எலிக்கு ஆன நிலைமை அவர் புதிதாகக் கேட்ட பொருளுக்கும் கிடைத்ததா? தெரியவில்லை. படியுங்கள் ப்ளீஸ்....

An Indian tourist walks into a curio shop in San Francisco. Looking around at the exotic, he notices a very lifelike, Life-sized bronze statue of a rat.  It has no price tag, But is so striking he decides he must have it.
He takes it to the owner: "How much for the bronze rat?"  "Twelve dollars for the rat, one hundred dollars for the Story," says the owner.

The tourist gives the man twelve dollars. "I'll just take the rat,you can keep the story."  As he walks down the street carrying his bronze rat, He notices that a few real rats crawl out of the alleys and sewers and begin following him down the street.  This is disconcerting; he begins walking faster. But within a couple of blocks, the herd of rats behind him grows to hundreds, and they begin squealing.  He begins to trot toward the Bay, looking around to see that the rats now numbered in the MILLIONS, and are still squealing and coming towards him faster and faster.

Concerned, even scared, he runs to the edge of the Bay and throws the bronze rat as far out into the Bay as he can.  Amazingly, the millions of rats all jump into the Bay after it, and are all drowned.
The man walks back to the curio shop.
"Ah ha," says the owner, "You have come back for the Story?"*NOW SCROLL DOWN FURTHER.

*

*

*

*

*

*"No," says the man, "I came back to see if you have a statue of an Indian politician in bronze!!  
2 comments:

  1. hahaha...very nice posting ayya...That's very much true we've got millions of 'Rats' in India who rottens the Nation...I think the 'Indian Tourist' can find such one 'rat statue' in uttar pradesh parks and landmarks which was grandly opened by the "Rat" itself...

    That was a great meaningfull post under funny stature...Thanks a lot for sharing ayya...

    ReplyDelete
  2. ஹா ஹா ஹா அருமையான கதை எதிர் பார்க்காத முடிவு. சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வாய்த்த கதையை பகிர்ந்ததற்கு நன்றி

    ReplyDelete

You can give your comments here