பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Saturday, August 6, 2011

அயல் மண்ணில் இந்து மத ஆலயங்கள்


அயல் மண்ணில் இந்து மத ஆலயங்கள் 

இந்திய நாடு புண்ணிய பூமி. இங்கு இமயம் தொடங்கி குமரி வரை எண்ணற்ற ஆலயங்கள். இந்து தர்மம் வேர்விட்டு வளர்ந்த மண் அல்லவா இது. பாரதியின் வாக்குப்படி "பாரத பூமி பழம்பெரும் பூமி, நீரதன் புதல்வர் இந்நினைவகற்றாதீர்!". பாரத மக்கள் உலகத்து நாடுகள் அனைத்திலும் சென்று குடி புகுந்தனர். புகுந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் தங்கள் உழைப்பினை நல்கினர். அங்கெல்லாம் நமது பண்பாடு நாகரிகத்தை நிலை நிறுத்தினர். நமது இந்து சமய ஆலயங்களை அந்த ஊர்களிலெல்லாம் புதிதாகக் கட்டினர். இந்திய நாகரிகம் அங்கெல்லாம் கொடிகட்டிப் பறப்பதைப் பார்க்கிறோம். அப்படி உலகளாவிய நமது இந்து மத ஆலயங்களின் விவரங்கள் சிலவற்றை இப்போது பார்க்கலாம்.

                                                                  California U.S.

                                                                Birmingham U.K.

                                                          Malibu, California U.S.

                                          Angkor, Cambodia

                                          Shiva temple, Central Jawa, Indonesia

                                          Chicago, Illianois, U.S.

                                          Toronto, Canada

                                          Washington D.C. U.S.

                                          Swamynarayan temple, Neasden, U.S.

                                          Penang, Malasia

                                          Bridgewater, N.J., U.S.

                                          Bali, Indonesia

                                          Murugan temple, Sydney, Australia

                                          Atlanta, Georgia, U.S.

                                          Helensbury, Sydney, Australia

                                           Sengkang, Singapore

                                           Pearland, Texas, U.S.

                                          Irwing, Texas, U.S.

                                          New Jersey, U.S.

                                           Auckland, MA.  U.S.

                                          Pittsburg, U.S.

                                          South Florida, Inc. FL. U.S.

                                          Melbourne, Australia

                                          Murugan temple, LONDON, U.K.

                                          Rock Island, IL.  U.S.

                                          Tennessee, U.S.

                                            Little India, Seregoon Road, Singapore

                                           Famous Glass Temple, Malasia

1 comment:

You can give your comments here