பாரதி பயிலகம் வலைப்பூ

Thursday, October 3, 2013

"சக்தியின் பெருமை"

திருவையாறு மேல வீதி மாரியம்மன் ஆலயத்தில் அக்டோபர் 5ஆம் தேதி, சனிக்கிழமை மாலை 7 மணிக்கு நவராத்திரியின் முதல் நாள் நிகழ்ச்சியாக "சக்தியின் பெருமை" எனும் தலைப்பில் நான் பேசுகிறேன்.

No comments:

Post a Comment

You can give your comments here